Your browser does not support JavaScript!
1060605高商校友返校參觀
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
校友服務組

     本校歷經改制等而存在多種學制,畢業校友十餘萬人遍布全球國家包含香港、澳門、越南、印尼、緬甸、馬來西亞、大陸、荷蘭、荷蘭、德國、法國等學生,為加強畢業校友的向心力及提昇對校友的服務品質,本校於89年10月成立校友聯絡中心,民國103年8月起改制大學調整為秘書室校友服務組。每年皆會收集各校友會之資料名冊,並更新校內校友資料庫,且各地區、各系科校友會目前皆有設校友會。

520班級聯絡人大會 [ 2017-05-19 ]